Photographer based in Toronto, Canada

I don’t trust words.
I trust pictures.

Toronto, Ontario

Trust Who

Oshawa, Ontario

Level Up

Toronto, Ontario

Tsunami

Toronto, Ontario

HeadShot

Kitchener, Ontario

Gyalis

Toronto, Ontario

Racks

mississauga, Ontario

Abduction

Toronto, Ontario

Smokey

Toronto, Ontario

Encore

Toronto, Ontario

Houdini

Toronto, Ontario

Insomnia

TOronto, Ontario

Menace

Brooklyn, NEw York

911

Hamilton, Ontario

Sad Soul

BRAMPton, Ontario

SLumber

Toronto, Ontario

Reaching

Manhattan, NY

High Hopes

toronto, Ontario

observation

Caledon, Ontario

Long Road

Hamilton, Ontario

HBK

TOronto, Ontario

Party

TOronto, Ontario

Faded

Mississauga, Ontario

Made Men

Toronto, Ontario

Dream big

Toronto, Ontario

Lifestyle

toronto, Ontario

Thirsty

TOronto, Ontario

REMEDY

TOronto, Ontario

CAUTION

Mississauga, Ontario

LINK UP

Toronto, Ontario

FREE

Toronto, Ontario

Tik Toc

Scarborough , Ontario.

WHEELIE

New York, NY

Down Below

TORONTO, Ontario

Mg4l.

Mississauga, Ontario

ROGUE

Brooklyn, NY

FEEL

Mississauga, Ontario

Hello there

Mississauga, Ontario

Exotic